Các địa điểm lân cận
Mathakola, Khu trung tâm, Botswana
Maapi, Khu trung tâm, Botswana
Letsheng, Khu trung tâm, Botswana
Những nơi gần đó
Sete Hill, Botswana
Sephikamolelo Hill, Botswana
Phalachwe Hill, Botswana

Thời tiết tại Mathakola, Botswana

60°
Quang đãng
Cảm thấy như 60°
·
High84°Low62°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
10
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345