Các địa điểm lân cận
Serowe, Khu trung tâm, Botswana
Moijabana, Khu trung tâm, Botswana
Palapye, Khu trung tâm, Botswana
Những nơi gần đó
Morupule Sub Station, Botswana
Morupule B Power Station, Botswana
Palapye Airport, Botswana

Thời tiết tại Serowe, Botswana

64°
Quang đãng
Cảm thấy như 64°
·
High85°Low63°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
15
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345