Κοντινές τοποθεσίες 
Μαχαλαπέι, Κεντρική περιφέρεια, Μποτσουάνα
Καλαμάρε, Κεντρική περιφέρεια, Μποτσουάνα
Πίλκουε, Κεντρική περιφέρεια, Μποτσουάνα
Κοντινά μέρη
Mabeleapodi Hill, Μποτσουάνα
Sete Hill, Μποτσουάνα
Palapye Airport, Μποτσουάνα