Κοντινές τοποθεσίες 
Μαχαλαπέι, Κεντρική περιφέρεια, Μποτσουάνα
Καλαμάρε, Κεντρική περιφέρεια, Μποτσουάνα
Πίλκουε, Κεντρική περιφέρεια, Μποτσουάνα
Κοντινά μέρη
Mabeleapodi Hill, Μποτσουάνα
Sete Hill, Μποτσουάνα
Palapye Airport, Μποτσουάνα

Ραντάρ Καιρού σε Μαχαλαπέι, Κεντρική περιφέρεια, Μποτσουάνα

Δείτε ολόκληρη τη χώρα στο Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.