Các địa điểm lân cận
Janeng, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Otse, Quận Đông Nam Bộ, Botswana
Mmabatho, Tây Bắc, Nam Phi
Những nơi gần đó
Botsolano Game Park, Nam Phi
Lobatse Airport, Botswana
Mmabatho Airport, Nam Phi