Các địa điểm lân cận
Kang, Quận Kgalagadi, Botswana
Lehututu, Quận Kgalagadi, Botswana
Hukuntsi, Quận Kgalagadi, Botswana
Những nơi gần đó
Kang Airport, Botswana
Tshane Airport, Botswana
Hukuntsi Airport, Botswana