ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
แอชเบิร์น, เวอร์จิเนีย, สหรัฐ
Ashburn Village, เวอร์จิเนีย, สหรัฐ
แอชเบิร์นฟาร์ม, เวอร์จิเนีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Ashburn Park, สหรัฐ
Greg Crittenden Memorial Park, สหรัฐ
Tippecanoe Lake, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน แอชเบิร์น แอชเบิร์น, เวอร์จิเนีย, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน แอชเบิร์น, สหรัฐ

PM10
0.51 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.46 μg/ft3
NO2
10.38 ppb
SO2
6.81 ppb
CO
5.19 ppb
O3
38.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน แอชเบิร์น, สหรัฐ

ต้นไม้
5/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
2/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน แอชเบิร์น, สหรัฐ

ส. 20 เมษายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
38
38
45
48
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
2
3
2
PM10
0.36 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.49 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.34 μg/ft3
NO2
2.6 ppb
1.01 ppb
2.71 ppb
9.81 ppb
SO2
1.48 ppb
1.36 ppb
0.77 ppb
1.06 ppb
CO
0.17 ppb
0.16 ppb
0.17 ppb
0.24 ppb
O3
31.63 ppb
45.74 ppb
45.13 ppb
27.05 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
52
42
48
42
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
0.52 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.33 μg/ft3
PM25
0.36 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.23 μg/ft3
NO2
9.37 ppb
0.83 ppb
1.38 ppb
2.45 ppb
SO2
0.93 ppb
0.89 ppb
0.77 ppb
0.88 ppb
CO
0.25 ppb
0.16 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
O3
18.13 ppb
49.96 ppb
50.31 ppb
41.88 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
31
39
44
36
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

2
3
4
5
PM10
0.33 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.14 μg/ft3
PM25
0.22 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.10 μg/ft3
NO2
2.27 ppb
0.77 ppb
1.23 ppb
2.58 ppb
SO2
0.99 ppb
1.07 ppb
0.6 ppb
0.69 ppb
CO
0.17 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
28.89 ppb
44.92 ppb
46.3 ppb
33.94 ppb