ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
แอชเบิร์น, เวอร์จิเนีย, สหรัฐ
Ashburn Village, เวอร์จิเนีย, สหรัฐ
แอชเบิร์นฟาร์ม, เวอร์จิเนีย, สหรัฐ
สถานที่ใกล้เคียง
Ashburn Park, สหรัฐ
Greg Crittenden Memorial Park, สหรัฐ
Tippecanoe Lake, สหรัฐ
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน แอชเบิร์น แอชเบิร์น, เวอร์จิเนีย, สหรัฐ

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน แอชเบิร์น, สหรัฐ

PM10
0.53 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.41 μg/ft3
NO2
8.69 ppb
SO2
6.19 ppb
CO
5.19 ppb
O3
42.69 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน แอชเบิร์น, สหรัฐ

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน แอชเบิร์น, สหรัฐ

อา. 26 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
60
81
51
32
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
5
5

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
4
3
1
วันถัดไป
PM10
0.43 μg/ft3
0.48 μg/ft3
0.57 μg/ft3
0.28 μg/ft3
PM25
0.30 μg/ft3
0.33 μg/ft3
0.39 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
1.34 ppb
3.01 ppb
7.28 ppb
3.33 ppb
SO2
1.15 ppb
0.78 ppb
1.09 ppb
1.56 ppb
CO
0.15 ppb
0.17 ppb
0.2 ppb
0.16 ppb
O3
60.9 ppb
61.12 ppb
35.28 ppb
33.96 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
32
45
76
53
ละอองเกสร

ต้นไม้

5
5
1
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
0
PM10
0.28 μg/ft3
0.32 μg/ft3
0.40 μg/ft3
0.57 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.22 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.40 μg/ft3
NO2
3.33 ppb
1.14 ppb
1.64 ppb
3.86 ppb
SO2
1.56 ppb
1.1 ppb
0.84 ppb
0.92 ppb
CO
0.16 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
O3
33.96 ppb
55.11 ppb
62.43 ppb
43.74 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
32
40
50
41
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
5
2
4

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
1
1
1
PM10
0.19 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.35 μg/ft3
0.36 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.25 μg/ft3
NO2
2.54 ppb
0.92 ppb
1.71 ppb
5 ppb
SO2
1.67 ppb
0.56 ppb
0.73 ppb
1.05 ppb
CO
0.16 ppb
0.13 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
O3
32.8 ppb
49.03 ppb
54.36 ppb
39.2 ppb