Các địa điểm lân cận
Lod, Khu trung tâm, Người israel
Ramla, Khu trung tâm, Người israel
Kefar Habad, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Le'ummi Sahna Lod, Người israel
Shmurat Sal`ei Oligoqen, Người israel
Mizpe Modi`im, Người israel

Thời tiết tại Lod, Người israel

66°
Quang đãng
Cảm thấy như 66°
·
High83°Low60°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
64
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345