Các địa điểm lân cận
Haifa, Quận phía Bắc, Người israel
Tirat Karmel, Quận phía Bắc, Người israel
Nesher, Quận phía Bắc, Người israel
Những nơi gần đó
Nemal Hefa, Người israel
Rambam, Người israel
Mount Carmel Lighthouse, Người israel

Thời tiết tại Haifa, Người israel

76°
Quang đãng
Cảm thấy như 76°
·
High79°Low67°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
98
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345