Các địa điểm lân cận
Jaffa, Khu trung tâm, Người israel
Bat Yam, Khu trung tâm, Người israel
Tel Aviv, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Jaffa Light, Người israel
Misgad en Nuzhah, Người israel
Nemal Yafo, Người israel

Thời tiết tại Jaffa, Người israel

76°
Quang đãng
Cảm thấy như 76°
·
High79°Low67°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
98
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345