Các địa điểm lân cận
Hoặc Yehuda, Khu trung tâm, Người israel
Yehud-Monosson, Khu trung tâm, Người israel
Savyon, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Ben Gurion Airport, Người israel
Shmurat Teva` Safari, Người israel
Parq HaLe'umi, Người israel

Thời tiết tại Hoặc Yehuda, Người israel

97°
Quang đãng
Cảm thấy như 96°
·
High106°Low85°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
92
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345