Các địa điểm lân cận
Đặt cược Dagan, Khu trung tâm, Người israel
Kefar Habad, Khu trung tâm, Người israel
Azor, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Iztadion Winter, Người israel
Shmurat Teva` Safari, Người israel
Parq Menahem Begin, Người israel
EXTREME HIGH TEMP
XEM TẤT CẢ

Thời tiết tại Đặt cược Dagan, Người israel

86°
Quang đãng
Cảm thấy như 86°
·
High106°Low78°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
131
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345