Các địa điểm lân cận
Et Taiyiba, Khu trung tâm, Người israel
Qalansuwa, Khu trung tâm, Người israel
Tirah, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Le'ummi Tsur Natan, Người israel
Tnuvot, Người israel
Gan Le'ummi Eyal, Người israel

Thời tiết tại Et Taiyiba, Người israel

67°
Quang đãng
Cảm thấy như 67°
·
High82°Low63°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
46
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345