Các địa điểm lân cận
Modiin Ilit, Khu trung tâm, Người israel
Lapid, Khu trung tâm, Người israel
Modiin Makkabbim Reut, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Khirbat al Gharbi, Người israel
Ash Shaykh Ahmad ash Shiltawi, Người israel
Titora Height, Người israel

Thời tiết tại Modiin Ilit, Người israel

67°
Quang đãng
Cảm thấy như 67°
·
High82°Low63°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
46
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345