Các địa điểm lân cận
Nof Ayalon, Khu trung tâm, Người israel
Modiin Makkabbim Reut, Khu trung tâm, Người israel
Lapid, Khu trung tâm, Người israel
Những nơi gần đó
Gan Le'ummi Makkabim, Người israel
Ma'agar Ayyalon, Người israel
Gan Le'ummi `Emeq Ayyalon, Người israel

Thời tiết tại Nof Ayalon, Người israel

66°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 66°
·
High79°Low59°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
61
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
1/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
1/5
012345