Các địa điểm lân cận
Sitrah, Quản lý vốn, Bahrain
Ar Rifā ‘, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Madīnat ‘Īsá, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Những nơi gần đó
Mina' Salman, Bahrain
Mina Salman, Bahrain
Ar Rifa Al Gharbi Heliport, Bahrain

Thời tiết tại Sitrah, Bahrain

55°
Quang đãng
Cảm thấy như 55°
·
High78°Low56°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
33
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
3/5
012345