Các địa điểm lân cận
Sitrah, Quản lý vốn, Bahrain
Ar Rifā ‘, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Madīnat ‘Īsá, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Những nơi gần đó
Mina' Salman, Bahrain
Mina Salman, Bahrain
Ar Rifa Al Gharbi Heliport, Bahrain