Các địa điểm lân cận
Al Muharraq, Chính quyền Muharraq, Bahrain
Manama, Quản lý vốn, Bahrain
Al Ḩadd, Chính quyền Muharraq, Bahrain
Những nơi gần đó
Bahrain International Airport, Bahrain
Mina' al Manamah, Bahrain
Mina' al Manamah, Bahrain