Các địa điểm lân cận
Ar Rifā ‘, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Madīnat ‘Īsá, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Madīnat Ḩamad, Thống đốc trung ương, Bahrain
Những nơi gần đó
Ar Rifa Al Gharbi Heliport, Bahrain
Mina Salman, Bahrain
Mina' Salman, Bahrain