Các địa điểm lân cận
Khobar, Tỉnh miền đông, Ả Rập Saudi
Dhahran, Tỉnh miền đông, Ả Rập Saudi
Dammam, Tỉnh miền đông, Ả Rập Saudi
Những nơi gần đó
Mina' al Khubar, Ả Rập Saudi
King Abdulaziz Air Base, Ả Rập Saudi
Mina' al `Aziziyah, Ả Rập Saudi