Các địa điểm lân cận
Jidd Ḩafş, Quản lý vốn, Bahrain
Manama, Quản lý vốn, Bahrain
Madīnat ‘Īsá, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Những nơi gần đó
Mina' al Manamah, Bahrain
Mina' al Manamah, Bahrain
Mina Salman, Bahrain