Các địa điểm lân cận
Tārūt, Tỉnh miền đông, Ả Rập Saudi
Al Qaţīf, Tỉnh miền đông, Ả Rập Saudi
Tại Tūbī, Tỉnh miền đông, Ả Rập Saudi
Những nơi gần đó
Ras Tannurah, Ả Rập Saudi
Qal`at ad Dammam, Ả Rập Saudi
Ras Tanura Airport, Ả Rập Saudi