Các địa điểm lân cận
Manama, Quản lý vốn, Bahrain
Jidd Ḩafş, Quản lý vốn, Bahrain
Al Muharraq, Chính quyền Muharraq, Bahrain
Những nơi gần đó
Mina' al Manamah, Bahrain
Mina' al Manamah, Bahrain
Mina Salman, Bahrain

Thời tiết tại Manama, Bahrain

55°
Quang đãng
Cảm thấy như 55°
·
High78°Low56°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
33
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
3/5
012345