Các địa điểm lân cận
Madīnat ‘Īsá, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Ar Rifā ‘, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Jidd Ḩafş, Quản lý vốn, Bahrain
Những nơi gần đó
Mina Salman, Bahrain
Mina' al Manamah, Bahrain
Mina' Salman, Bahrain

Thời tiết tại Madīnat ‘Īsá, Bahrain

95°
Quang đãng
Cảm thấy như 91°
·
High97°Low63°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
90
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
2/5
012345