Các địa điểm lân cận
Madīnat ‘Īsá, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Ar Rifā ‘, Thống đốc miền Nam, Bahrain
Jidd Ḩafş, Quản lý vốn, Bahrain
Những nơi gần đó
Mina Salman, Bahrain
Mina' al Manamah, Bahrain
Mina' Salman, Bahrain

Chất lượng Không khí ở Madīnat ‘Īsá, Thống đốc miền Nam, Bahrain

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Madīnat ‘Īsá, Bahrain

PM10
2.06 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.52 μg/ft3
NO2
0.5 ppb
SO2
0.81 ppb
CO
0.13 ppb
O3
73.88 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Madīnat ‘Īsá, Bahrain

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Madīnat ‘Īsá, Bahrain

Th 4, 19 tháng 6
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
70
44
107
113
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
0.59 μg/ft3
0.45 μg/ft3
1.77 μg/ft3
2.56 μg/ft3
PM25
0.33 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.53 μg/ft3
NO2
2.78 ppb
2.78 ppb
0.25 ppb
0.71 ppb
SO2
0.91 ppb
0.9 ppb
1.48 ppb
0.93 ppb
CO
0.16 ppb
0.17 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
O3
56.35 ppb
43.88 ppb
74.7 ppb
74.17 ppb
AQI
44
107
113
84
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.45 μg/ft3
1.77 μg/ft3
2.56 μg/ft3
0.76 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.46 μg/ft3
0.53 μg/ft3
0.39 μg/ft3
NO2
2.78 ppb
0.25 ppb
0.71 ppb
3.6 ppb
SO2
0.9 ppb
1.48 ppb
0.93 ppb
1.1 ppb
CO
0.17 ppb
0.13 ppb
0.14 ppb
0.18 ppb
O3
43.88 ppb
74.7 ppb
74.17 ppb
58.09 ppb
AQI
48
105
116
80
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
0.69 μg/ft3
1.83 μg/ft3
2.41 μg/ft3
0.84 μg/ft3
PM25
0.29 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.66 μg/ft3
0.44 μg/ft3
NO2
2.9 ppb
0.25 ppb
0.8 ppb
3.79 ppb
SO2
1.04 ppb
1.11 ppb
1.09 ppb
1.31 ppb
CO
0.19 ppb
0.14 ppb
0.16 ppb
0.2 ppb
O3
50.52 ppb
74.76 ppb
75 ppb
56.54 ppb
AQI
42
106
0
0
Phấn hoa

Cây

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ dại

0
0
-
Không có
-
Không có

Cỏ

0
0
-
Không có
-
Không có
PM10
0.73 μg/ft3
1.44 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.29 μg/ft3
0.43 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
3.18 ppb
0.21 ppb
N/A
N/A
SO2
0.98 ppb
0.62 ppb
N/A
N/A
CO
0.2 ppb
0.13 ppb
N/A
N/A
O3
42.95 ppb
71.43 ppb
N/A
N/A