Các địa điểm lân cận
Fuwayriţ, Madinat tro Shamal, Qatar
Ar Ruways, Madinat tro Shamal, Qatar
Madīnat ash Shamāl, Madinat tro Shamal, Qatar
Những nơi gần đó
Al Maskar al Qibli, Qatar
Al Maskar ash Shamali, Qatar
Maskar Bu Khalwah, Qatar

Thời tiết tại Fuwayriţ, Qatar

55°
Quang đãng
Cảm thấy như 55°
·
High78°Low56°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
33
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
2/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
3/5
012345