Các địa điểm lân cận
Fuwayriţ, Madinat tro Shamal, Qatar
Ar Ruways, Madinat tro Shamal, Qatar
Madīnat ash Shamāl, Madinat tro Shamal, Qatar
Những nơi gần đó
Al Maskar al Qibli, Qatar
Al Maskar ash Shamali, Qatar
Maskar Bu Khalwah, Qatar