Các địa điểm lân cận
Al Khawr, Al Khor, Qatar
Al Ghuwayrīyah, Al Khor, Qatar
Umm Şalāl Muḩammad, Umm Thành phố Salal, Qatar
Những nơi gần đó
Al Khor Airport, Qatar
Maskar Salim, Qatar
Ras Laffan, Qatar

Chất lượng Không khí ở Al Khawr, Al Khor, Qatar

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Al Khawr, Qatar

PM10
0.67 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.34 μg/ft3
NO2
2 ppb
SO2
1.31 ppb
CO
0.19 ppb
O3
48.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Al Khawr, Qatar

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Al Khawr, Qatar

Th 3, 23 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
AQI
46
118
154
147
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

2
2
1
2
PM10
0.52 μg/ft3
2.34 μg/ft3
1.94 μg/ft3
0.89 μg/ft3
PM25
0.27 μg/ft3
0.73 μg/ft3
0.80 μg/ft3
0.55 μg/ft3
NO2
1.97 ppb
0.4 ppb
0.58 ppb
2.3 ppb
SO2
1.11 ppb
1.03 ppb
1.75 ppb
2.15 ppb
CO
0.19 ppb
0.15 ppb
0.18 ppb
0.21 ppb
O3
44.69 ppb
77.78 ppb
92.14 ppb
77.5 ppb
AQI
87
149
140
91
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

2
2
1
2
PM10
1.31 μg/ft3
3.61 μg/ft3
3.56 μg/ft3
1.07 μg/ft3
PM25
0.52 μg/ft3
1.08 μg/ft3
1.30 μg/ft3
0.67 μg/ft3
NO2
1.89 ppb
0.23 ppb
0.49 ppb
2.89 ppb
SO2
1.99 ppb
1.74 ppb
1.52 ppb
1.71 ppb
CO
0.22 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
0.2 ppb
O3
60.16 ppb
85.87 ppb
78.6 ppb
60.35 ppb
AQI
69
133
132
81
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

2
2
1
2
PM10
1.52 μg/ft3
2.61 μg/ft3
2.57 μg/ft3
0.86 μg/ft3
PM25
0.58 μg/ft3
0.88 μg/ft3
0.93 μg/ft3
0.53 μg/ft3
NO2
2.06 ppb
0.27 ppb
0.58 ppb
3.28 ppb
SO2
1.6 ppb
1.39 ppb
1.4 ppb
1.44 ppb
CO
0.21 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.2 ppb
O3
46.57 ppb
82.3 ppb
76.97 ppb
57.05 ppb