Các địa điểm lân cận
Dukhān, Al-Shahaniya, Qatar
Umm Bāb, Thành phố Al Rayyan, Qatar
Al Jumaylīyah, Al-Shahaniya, Qatar
Những nơi gần đó
Shati' Dukhan, Qatar
Shati' Dukhan as Sabbanah, Qatar
As Sahil al Gharbi Dukhan, Qatar

Chất lượng Không khí ở Dukhān, Al-Shahaniya, Qatar

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Dukhān, Qatar

PM10
20.36 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
2.85 μg/ft3
NO2
43 ppb
SO2
7.63 ppb
CO
0.38 ppb
O3
77.13 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Dukhān, Qatar

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Dukhān, Qatar

Th 3, 11 tháng 6
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
99
127
141
126
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
Ngày tiếp theo
PM10
7.65 μg/ft3
13.56 μg/ft3
9.63 μg/ft3
8.07 μg/ft3
PM25
0.86 μg/ft3
1.47 μg/ft3
1.39 μg/ft3
1.41 μg/ft3
NO2
8.84 ppb
23.33 ppb
12.97 ppb
7.47 ppb
SO2
2.8 ppb
2.73 ppb
2.34 ppb
1.75 ppb
CO
0.17 ppb
0.21 ppb
0.16 ppb
0.13 ppb
O3
65.31 ppb
40.33 ppb
34.88 ppb
35.92 ppb
AQI
126
121
119
162
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

0
0
0
0

Cỏ

0
0
0
0
PM10
8.07 μg/ft3
9.44 μg/ft3
6.94 μg/ft3
6.07 μg/ft3
PM25
1.41 μg/ft3
1.12 μg/ft3
1.44 μg/ft3
2.14 μg/ft3
NO2
7.47 ppb
11.34 ppb
64.73 ppb
36.55 ppb
SO2
1.75 ppb
6.11 ppb
8.18 ppb
7.19 ppb
CO
0.13 ppb
0.17 ppb
0.49 ppb
0.32 ppb
O3
35.92 ppb
60.59 ppb
18.75 ppb
20.82 ppb
AQI
165
160
167
0
Phấn hoa

Cây

0
0
0
-
Không có

Cỏ dại

0
0
0
-
Không có

Cỏ

0
0
0
-
Không có
PM10
15.03 μg/ft3
11.18 μg/ft3
5.50 μg/ft3
N/A
PM25
2.57 μg/ft3
2.04 μg/ft3
2.30 μg/ft3
N/A
NO2
7.04 ppb
29.46 ppb
36.46 ppb
N/A
SO2
5.41 ppb
9.52 ppb
26.22 ppb
N/A
CO
0.13 ppb
0.31 ppb
0.29 ppb
N/A
O3
48.33 ppb
63.25 ppb
63.96 ppb
N/A