Các địa điểm lân cận
Al Wukayr, Al Wakrah, Qatar
Al Wakrah, Al Wakrah, Qatar
Doha, Doha, Qatar
Những nơi gần đó
Doha International Airport, Qatar
Hamad International Airport, Qatar
Istad Khalifah, Qatar

Chất lượng Không khí ở Al Wukayr, Al Wakrah, Qatar

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Chất gây ô nhiễm ở Al Wukayr, Qatar

PM10
0.67 μg/ft3
PM25
Chất gây ô nhiễm chính
0.34 μg/ft3
NO2
2 ppb
SO2
1.31 ppb
CO
0.19 ppb
O3
48.19 ppb
Nguy cơ thấpNguy cơ cao

Chỉ số Phấn hoa ở Al Wukayr, Qatar

Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
1/5
012345

Dự báo Chất lượng Không khí ở Al Wukayr, Qatar

Th 3, 23 tháng 7
SángTrưaChiềuTối
Ngày tiếp theo
Ngày tiếp theo
AQI
154
147
87
149
Ngày tiếp theo
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

1
2
2
2
Ngày tiếp theo
PM10
1.94 μg/ft3
0.89 μg/ft3
1.31 μg/ft3
3.61 μg/ft3
PM25
0.80 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.52 μg/ft3
1.08 μg/ft3
NO2
0.58 ppb
2.3 ppb
1.89 ppb
0.23 ppb
SO2
1.75 ppb
2.15 ppb
1.99 ppb
1.74 ppb
CO
0.18 ppb
0.21 ppb
0.22 ppb
0.18 ppb
O3
92.14 ppb
77.5 ppb
60.16 ppb
85.87 ppb
AQI
87
149
140
91
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

2
2
1
2
PM10
1.31 μg/ft3
3.61 μg/ft3
3.56 μg/ft3
1.07 μg/ft3
PM25
0.52 μg/ft3
1.08 μg/ft3
1.30 μg/ft3
0.67 μg/ft3
NO2
1.89 ppb
0.23 ppb
0.49 ppb
2.89 ppb
SO2
1.99 ppb
1.74 ppb
1.52 ppb
1.71 ppb
CO
0.22 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
0.2 ppb
O3
60.16 ppb
85.87 ppb
78.6 ppb
60.35 ppb
AQI
69
133
132
81
Phấn hoa

Cây

0
0
0
0

Cỏ dại

1
1
1
1

Cỏ

2
2
1
2
PM10
1.52 μg/ft3
2.61 μg/ft3
2.57 μg/ft3
0.86 μg/ft3
PM25
0.58 μg/ft3
0.88 μg/ft3
0.93 μg/ft3
0.53 μg/ft3
NO2
2.06 ppb
0.27 ppb
0.58 ppb
3.28 ppb
SO2
1.6 ppb
1.39 ppb
1.4 ppb
1.44 ppb
CO
0.21 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.2 ppb
O3
46.57 ppb
82.3 ppb
76.97 ppb
57.05 ppb