Các địa điểm lân cận
Al Wukayr, Al Wakrah, Qatar
Al Wakrah, Al Wakrah, Qatar
Doha, Doha, Qatar
Những nơi gần đó
Doha International Airport, Qatar
Hamad International Airport, Qatar
Istad Khalifah, Qatar