Obližnje lokacije
Dukhān, Al-Shahaniya, Katar
Umm Bāb, Općina Al Rayyan, Katar
Al Jumaylīyah, Al-Shahaniya, Katar
Mjesta u blizini
Shati' Dukhan, Katar
Shati' Dukhan as Sabbanah, Katar
As Sahil al Gharbi Dukhan, Katar

Kvaliteta zraka u Dukhān, Al-Shahaniya, Katar

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

Onečišćujuće tvari u zraku u Dukhān, Katar

PM10
0.31 μg/ft3
PM25
Primarna onečišćujuća tvar
0.20 μg/ft3
NO2
9.81 ppb
SO2
0.63 ppb
CO
0.31 ppb
O3
23.81 ppb
Niski rizikVisoki rizik

Indeks peludi u Dukhān, Katar

Stablo
1/5
012345
Korov
0/5
012345
Trava
0/5
012345

Prognoza kvalitete zraka u Dukhān, Katar

sri, 29. svibnja
JutroPodneVečerNoć
Sljedeći dan
Sljedeći dan
Indeks kvalitete zraka
69
25
132
141
Sljedeći dan
Pelud

Stablo

2
2
2
1

Korov

0
0
0
0

Trava

1
1
1
1
Sljedeći dan
PM10
0.38 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.55 μg/ft3
PM25
0.25 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.29 μg/ft3
NO2
6.26 ppb
4.74 ppb
0.34 ppb
1.34 ppb
SO2
0.7 ppb
0.54 ppb
0.29 ppb
0.27 ppb
CO
0.27 ppb
0.34 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
O3
49.79 ppb
27.58 ppb
81.11 ppb
81.29 ppb
Indeks kvalitete zraka
25
132
141
81
Pelud

Stablo

2
2
1
1

Korov

0
0
0
0

Trava

1
1
1
0
PM10
0.29 μg/ft3
0.49 μg/ft3
0.55 μg/ft3
0.38 μg/ft3
PM25
0.18 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.26 μg/ft3
NO2
4.74 ppb
0.34 ppb
1.34 ppb
5.07 ppb
SO2
0.54 ppb
0.29 ppb
0.27 ppb
0.57 ppb
CO
0.34 ppb
0.15 ppb
0.17 ppb
0.24 ppb
O3
27.58 ppb
81.11 ppb
81.29 ppb
53.94 ppb
Indeks kvalitete zraka
25
121
125
58
Pelud

Stablo

1
1
1
1

Korov

0
0
0
0

Trava

1
1
1
0
PM10
0.26 μg/ft3
1.16 μg/ft3
0.88 μg/ft3
0.72 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.36 μg/ft3
0.42 μg/ft3
0.45 μg/ft3
NO2
4.63 ppb
0.38 ppb
1.31 ppb
5.07 ppb
SO2
0.52 ppb
0.45 ppb
0.49 ppb
0.75 ppb
CO
0.34 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.21 ppb
O3
26.57 ppb
78.22 ppb
73.08 ppb
48.79 ppb