Obližnje lokacije
Umm Bāb, Općina Al Rayyan, Katar
Dukhān, Al-Shahaniya, Katar
Ash Shīḩānīyah, Al-Shahaniya, Katar
Mjesta u blizini
As Sabbanah Dukhan, Katar
Matar Dukhan al Qadim, Katar
Shati' Dukhan as Sabbanah, Katar