ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
อืมบับ, เทศบาล Al Rayyan, กาตาร์
Dukhān, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์
เถ้าShīḩānīyah, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์
สถานที่ใกล้เคียง
As Sabbanah Dukhan, กาตาร์
Matar Dukhan al Qadim, กาตาร์
Shati' Dukhan as Sabbanah, กาตาร์
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน อืมบับ อืมบับ, เทศบาล Al Rayyan, กาตาร์

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน อืมบับ, กาตาร์

PM10
5.19 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
2.07 μg/ft3
NO2
41.5 ppb
SO2
8.88 ppb
CO
5.69 ppb
O3
32.38 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน อืมบับ, กาตาร์

ต้นไม้
1/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน อืมบับ, กาตาร์

ส. 25 พฤษภาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
132
131
144
148
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
วันถัดไป
PM10
7.54 μg/ft3
4.30 μg/ft3
3.10 μg/ft3
5.18 μg/ft3
PM25
1.38 μg/ft3
1.27 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.94 μg/ft3
NO2
2.22 ppb
3.73 ppb
1.18 ppb
4.05 ppb
SO2
0.74 ppb
1.07 ppb
4.62 ppb
1.9 ppb
CO
0.15 ppb
0.18 ppb
0.15 ppb
0.21 ppb
O3
53.5 ppb
47.36 ppb
87.33 ppb
79.85 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
131
144
148
123
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
4.30 μg/ft3
3.10 μg/ft3
5.18 μg/ft3
6.63 μg/ft3
PM25
1.27 μg/ft3
0.64 μg/ft3
0.94 μg/ft3
1.34 μg/ft3
NO2
3.73 ppb
1.18 ppb
4.05 ppb
2.93 ppb
SO2
1.07 ppb
4.62 ppb
1.9 ppb
1 ppb
CO
0.18 ppb
0.15 ppb
0.21 ppb
0.16 ppb
O3
47.36 ppb
87.33 ppb
79.85 ppb
50.32 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
129
150
134
99
ละอองเกสร

ต้นไม้

1
1
1
1

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

1
1
1
1
PM10
4.44 μg/ft3
4.76 μg/ft3
3.48 μg/ft3
5.84 μg/ft3
PM25
1.30 μg/ft3
0.96 μg/ft3
0.74 μg/ft3
1.16 μg/ft3
NO2
3.41 ppb
1.54 ppb
4.51 ppb
4.57 ppb
SO2
0.48 ppb
3.36 ppb
1.3 ppb
0.58 ppb
CO
0.18 ppb
0.16 ppb
0.2 ppb
0.18 ppb
O3
41.79 ppb
90.94 ppb
75.34 ppb
42.15 ppb