ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Al Ghuwayrīyah, อัลกอ, กาตาร์
Fuwayriţ, Madinat Ash Shamal, กาตาร์
Al Jumaylīyah, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์
สถานที่ใกล้เคียง
Mirqab Bab ar Rahmah, กาตาร์
Ath Thaghab, กาตาร์
`Ayn Muhammad, กาตาร์
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Al Ghuwayrīyah Al Ghuwayrīyah, อัลกอ, กาตาร์

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Al Ghuwayrīyah, กาตาร์

PM10
0.67 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.34 μg/ft3
NO2
2 ppb
SO2
1.31 ppb
CO
0.19 ppb
O3
48.19 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Al Ghuwayrīyah, กาตาร์

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
1/5
012345
หญ้า
1/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Al Ghuwayrīyah, กาตาร์

อ. 23 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
147
87
149
140
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

2
2
2
1
วันถัดไป
PM10
0.89 μg/ft3
1.31 μg/ft3
3.61 μg/ft3
3.56 μg/ft3
PM25
0.55 μg/ft3
0.52 μg/ft3
1.08 μg/ft3
1.30 μg/ft3
NO2
2.3 ppb
1.89 ppb
0.23 ppb
0.49 ppb
SO2
2.15 ppb
1.99 ppb
1.74 ppb
1.52 ppb
CO
0.21 ppb
0.22 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
O3
77.5 ppb
60.16 ppb
85.87 ppb
78.6 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
87
149
140
91
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

2
2
1
2
PM10
1.31 μg/ft3
3.61 μg/ft3
3.56 μg/ft3
1.07 μg/ft3
PM25
0.52 μg/ft3
1.08 μg/ft3
1.30 μg/ft3
0.67 μg/ft3
NO2
1.89 ppb
0.23 ppb
0.49 ppb
2.89 ppb
SO2
1.99 ppb
1.74 ppb
1.52 ppb
1.71 ppb
CO
0.22 ppb
0.18 ppb
0.17 ppb
0.2 ppb
O3
60.16 ppb
85.87 ppb
78.6 ppb
60.35 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
69
133
132
81
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

1
1
1
1

หญ้า

2
2
1
2
PM10
1.52 μg/ft3
2.61 μg/ft3
2.57 μg/ft3
0.86 μg/ft3
PM25
0.58 μg/ft3
0.88 μg/ft3
0.93 μg/ft3
0.53 μg/ft3
NO2
2.06 ppb
0.27 ppb
0.58 ppb
3.28 ppb
SO2
1.6 ppb
1.39 ppb
1.4 ppb
1.44 ppb
CO
0.21 ppb
0.15 ppb
0.15 ppb
0.2 ppb
O3
46.57 ppb
82.3 ppb
76.97 ppb
57.05 ppb