ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Dukhān, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์
อืมบับ, เทศบาล Al Rayyan, กาตาร์
Al Jumaylīyah, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์
สถานที่ใกล้เคียง
Shati' Dukhan, กาตาร์
Shati' Dukhan as Sabbanah, กาตาร์
As Sahil al Gharbi Dukhan, กาตาร์
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Dukhān Dukhān, อัล - ชาฮานียา, กาตาร์

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Dukhān, กาตาร์

PM10
20.36 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
2.85 μg/ft3
NO2
43 ppb
SO2
7.63 ppb
CO
0.38 ppb
O3
77.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Dukhān, กาตาร์

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Dukhān, กาตาร์

อ. 11 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
121
119
162
165
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
9.44 μg/ft3
6.94 μg/ft3
6.07 μg/ft3
15.03 μg/ft3
PM25
1.12 μg/ft3
1.44 μg/ft3
2.14 μg/ft3
2.57 μg/ft3
NO2
11.34 ppb
64.73 ppb
36.55 ppb
7.04 ppb
SO2
6.11 ppb
8.18 ppb
7.19 ppb
5.41 ppb
CO
0.17 ppb
0.49 ppb
0.32 ppb
0.13 ppb
O3
60.59 ppb
18.75 ppb
20.82 ppb
48.33 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
165
160
167
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
0
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
15.03 μg/ft3
11.18 μg/ft3
5.50 μg/ft3
N/A
PM25
2.57 μg/ft3
2.04 μg/ft3
2.30 μg/ft3
N/A
NO2
7.04 ppb
29.46 ppb
36.46 ppb
N/A
SO2
5.41 ppb
9.52 ppb
26.22 ppb
N/A
CO
0.13 ppb
0.31 ppb
0.29 ppb
N/A
O3
48.33 ppb
63.25 ppb
63.96 ppb
N/A