ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
ธัมมากา, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
มโศภา, เขตภาคใต้, บอตสวานา
กาบาเน, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
สถานที่ใกล้เคียง
Lion Park, บอตสวานา
Molepolole Airport, บอตสวานา
Gaborone Dam, บอตสวานา
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน ธัมมากา ธัมมากา, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน ธัมมากา, บอตสวานา

PM10
0.38 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.26 μg/ft3
NO2
1 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.19 ppb
O3
23.5 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน ธัมมากา, บอตสวานา

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน ธัมมากา, บอตสวานา

อ. 23 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
28
28
39
42
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.27 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.27 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.18 μg/ft3
NO2
0.87 ppb
0.81 ppb
0.13 ppb
0.23 ppb
SO2
0.15 ppb
0.21 ppb
0.43 ppb
0.24 ppb
CO
0.19 ppb
0.22 ppb
0.2 ppb
0.18 ppb
O3
27.03 ppb
20.39 ppb
45.96 ppb
41.54 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
28
39
42
36
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.29 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.32 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.22 μg/ft3
NO2
0.81 ppb
0.13 ppb
0.23 ppb
0.38 ppb
SO2
0.21 ppb
0.43 ppb
0.24 ppb
0.17 ppb
CO
0.22 ppb
0.2 ppb
0.18 ppb
0.19 ppb
O3
20.39 ppb
45.96 ppb
41.54 ppb
37.86 ppb