ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Otse, เขตตะวันออกเฉียงใต้, บอตสวานา
Ramotswa, เขตตะวันออกเฉียงใต้, บอตสวานา
กาโบโรเน, เขตตะวันออกเฉียงใต้, บอตสวานา
สถานที่ใกล้เคียง
Otse, บอตสวานา
Lobatse Airport, บอตสวานา
Lion Park, บอตสวานา
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง