ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
เม็ตเซโมตัลฮาบา, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
Gaphatshwe, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
Mmopone, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
สถานที่ใกล้เคียง
Seretse Khama International Airport, บอตสวานา
Sir Seretse Khama Airport, บอตสวานา
Gaborone Dam, บอตสวานา
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน เม็ตเซโมตัลฮาบา เม็ตเซโมตัลฮาบา, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน เม็ตเซโมตัลฮาบา, บอตสวานา

PM10
0.23 μg/ft3
PM25
0.16 μg/ft3
NO2
0.19 ppb
SO2
1.63 ppb
CO
0.13 ppb
O3
มลพิษหลัก
43.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน เม็ตเซโมตัลฮาบา, บอตสวานา

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน เม็ตเซโมตัลฮาบา, บอตสวานา

พ. 19 มิถุนายน
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
38
31
23
24
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.24 μg/ft3
0.27 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.20 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.12 μg/ft3
NO2
0.28 ppb
0.38 ppb
0.32 ppb
0.07 ppb
SO2
1.15 ppb
0.65 ppb
0.28 ppb
0.16 ppb
CO
0.15 ppb
0.16 ppb
0.13 ppb
0.11 ppb
O3
38.8 ppb
31.27 ppb
22.29 ppb
29.24 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
23
24
30
27
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.18 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.24 μg/ft3
0.29 μg/ft3
PM25
0.12 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.15 μg/ft3
0.18 μg/ft3
NO2
0.32 ppb
0.07 ppb
0.23 ppb
0.57 ppb
SO2
0.28 ppb
0.16 ppb
0.26 ppb
0.28 ppb
CO
0.13 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
0.13 ppb
O3
22.29 ppb
29.24 ppb
31.35 ppb
23.65 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
25
27
28
23
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.28 μg/ft3
0.23 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.25 μg/ft3
PM25
0.17 μg/ft3
0.14 μg/ft3
0.13 μg/ft3
0.16 μg/ft3
NO2
0.48 ppb
0.06 ppb
0.19 ppb
0.42 ppb
SO2
0.21 ppb
0.11 ppb
0.1 ppb
0.15 ppb
CO
0.11 ppb
0.11 ppb
0.11 ppb
0.12 ppb
O3
22.01 ppb
31.02 ppb
28.17 ppb
23.38 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
21
22
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
0.21 μg/ft3
0.14 μg/ft3
N/A
N/A
PM25
0.13 μg/ft3
0.09 μg/ft3
N/A
N/A
NO2
0.33 ppb
0.07 ppb
N/A
N/A
SO2
0.1 ppb
0.06 ppb
N/A
N/A
CO
0.11 ppb
0.09 ppb
N/A
N/A
O3
21.96 ppb
24.93 ppb
N/A
N/A