ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Maun, เขตตะวันตกเฉียงเหนือ, บอตสวานา
เซฮิ ธ วา, เขตตะวันตกเฉียงเหนือ, บอตสวานา
หน่อกะแนง, เขตตะวันตกเฉียงเหนือ, บอตสวานา
สถานที่ใกล้เคียง
Maun Airport, บอตสวานา
Makalamabedi Airport, บอตสวานา
Xudum Airport, บอตสวานา
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง