ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Molepolole, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
ธัมมากา, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
เม็ตเซโมตัลฮาบา, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
สถานที่ใกล้เคียง
Molepolole Airport, บอตสวานา
Thebephatshwa Airport, บอตสวานา
Seretse Khama International Airport, บอตสวานา
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Molepolole Molepolole, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Molepolole, บอตสวานา

PM10
0.32 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.22 μg/ft3
NO2
1.81 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.31 ppb
O3
25.13 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Molepolole, บอตสวานา

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Molepolole, บอตสวานา

ศ. 19 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
33
36
35
29
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.33 μg/ft3
0.26 μg/ft3
0.30 μg/ft3
0.30 μg/ft3
PM25
0.23 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.20 μg/ft3
NO2
0.82 ppb
0.19 ppb
0.8 ppb
1.48 ppb
SO2
0.21 ppb
0.28 ppb
0.27 ppb
0.22 ppb
CO
0.16 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
26.24 ppb
42.41 ppb
32.39 ppb
18.96 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
27
35
36
30
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.28 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.31 μg/ft3
0.30 μg/ft3
PM25
0.19 μg/ft3
0.18 μg/ft3
0.21 μg/ft3
0.20 μg/ft3
NO2
0.87 ppb
0.22 ppb
1.18 ppb
1.96 ppb
SO2
0.22 ppb
0.26 ppb
0.32 ppb
0.35 ppb
CO
0.14 ppb
0.14 ppb
0.15 ppb
0.16 ppb
O3
23.88 ppb
41.1 ppb
34.03 ppb
21.61 ppb