ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Palapye, ย่านเซ็นทรัล, บอตสวานา
Letsheng, ย่านเซ็นทรัล, บอตสวานา
Mathakola, ย่านเซ็นทรัล, บอตสวานา
สถานที่ใกล้เคียง
Palapye Airport, บอตสวานา
Morupule B Power Station, บอตสวานา
Morupule Sub Station, บอตสวานา
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Palapye Palapye, ย่านเซ็นทรัล, บอตสวานา

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Palapye, บอตสวานา

PM10
0.80 μg/ft3
PM25
มลพิษหลัก
0.56 μg/ft3
NO2
2.31 ppb
SO2
0.63 ppb
CO
0.38 ppb
O3
32.31 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Palapye, บอตสวานา

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Palapye, บอตสวานา

จ. 15 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
วันถัดไป
วันถัดไป
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
73
84
114
98
วันถัดไป
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
วันถัดไป
PM10
0.91 μg/ft3
1.28 μg/ft3
1.73 μg/ft3
1.11 μg/ft3
PM25
0.63 μg/ft3
0.89 μg/ft3
1.21 μg/ft3
0.77 μg/ft3
NO2
0.73 ppb
1.59 ppb
1.9 ppb
0.36 ppb
SO2
0.38 ppb
0.59 ppb
0.73 ppb
0.43 ppb
CO
0.32 ppb
0.41 ppb
0.5 ppb
0.35 ppb
O3
55.26 ppb
50.11 ppb
45.7 ppb
64.61 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
114
98
69
85
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
1.73 μg/ft3
1.11 μg/ft3
0.86 μg/ft3
1.30 μg/ft3
PM25
1.21 μg/ft3
0.77 μg/ft3
0.60 μg/ft3
0.90 μg/ft3
NO2
1.9 ppb
0.36 ppb
0.84 ppb
1.87 ppb
SO2
0.73 ppb
0.43 ppb
0.36 ppb
0.65 ppb
CO
0.5 ppb
0.35 ppb
0.3 ppb
0.41 ppb
O3
45.7 ppb
64.61 ppb
51.97 ppb
45.9 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
105
83
61
88
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
1.56 μg/ft3
0.89 μg/ft3
0.73 μg/ft3
1.37 μg/ft3
PM25
1.08 μg/ft3
0.61 μg/ft3
0.50 μg/ft3
0.95 μg/ft3
NO2
2.48 ppb
0.27 ppb
0.69 ppb
1.46 ppb
SO2
0.73 ppb
0.36 ppb
0.32 ppb
0.59 ppb
CO
0.49 ppb
0.27 ppb
0.25 ppb
0.38 ppb
O3
33.9 ppb
57.94 ppb
47.59 ppb
51.04 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
124
0
0
0
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

วัชพืช

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล

หญ้า

0
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
-
ไม่มีข้อมูล
PM10
1.87 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
PM25
1.30 μg/ft3
N/A
N/A
N/A
NO2
1.95 ppb
N/A
N/A
N/A
SO2
0.73 ppb
N/A
N/A
N/A
CO
0.49 ppb
N/A
N/A
N/A
O3
41.55 ppb
N/A
N/A
N/A