ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
มโศภา, เขตภาคใต้, บอตสวานา
ธัมมากา, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
คานเย, เขตภาคใต้, บอตสวานา
สถานที่ใกล้เคียง
Lion Park, บอตสวานา
Kanye Airport, บอตสวานา
Otse, บอตสวานา
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง