ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Khudumelapye, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
เลตละเก็ง, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
บอละปัตลัว, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา
สถานที่ใกล้เคียง
Thebephatshwa Airport, บอตสวานา
Jwaneng Airport, บอตสวานา
Molepolole Airport, บอตสวานา
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง

คุณภาพอากาศใน Khudumelapye Khudumelapye, อำเภอกว๋องเต็ง, บอตสวานา

To view the map, please use a browser that supports WebGL.

สารมลพิษใน Khudumelapye, บอตสวานา

PM10
0.15 μg/ft3
PM25
0.11 μg/ft3
NO2
2.5 ppb
SO2
0.19 ppb
CO
0.19 ppb
O3
มลพิษหลัก
25.88 ppb
ความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงสูง

ดัชนีละอองเรณูใน Khudumelapye, บอตสวานา

ต้นไม้
0/5
012345
วัชพืช
0/5
012345
หญ้า
0/5
012345

การพยากรณ์คุณภาพอากาศใน Khudumelapye, บอตสวานา

อา. 21 กรกฎาคม
ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืน
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
21
31
41
29
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.18 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.29 μg/ft3
0.28 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.20 μg/ft3
0.19 μg/ft3
NO2
1.86 ppb
0.26 ppb
0.54 ppb
1.27 ppb
SO2
0.43 ppb
0.41 ppb
0.19 ppb
0.14 ppb
CO
0.15 ppb
0.18 ppb
0.2 ppb
0.2 ppb
O3
22.68 ppb
37.54 ppb
42.17 ppb
26.91 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
29
34
42
26
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.28 μg/ft3
0.28 μg/ft3
0.25 μg/ft3
0.22 μg/ft3
PM25
0.20 μg/ft3
0.19 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.15 μg/ft3
NO2
1.56 ppb
0.23 ppb
0.4 ppb
1.32 ppb
SO2
0.13 ppb
0.15 ppb
0.13 ppb
0.09 ppb
CO
0.19 ppb
0.19 ppb
0.19 ppb
0.18 ppb
O3
22.23 ppb
40.6 ppb
43.42 ppb
25.5 ppb
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
21
34
38
23
ละอองเกสร

ต้นไม้

0
0
0
0

วัชพืช

0
0
0
0

หญ้า

0
0
0
0
PM10
0.19 μg/ft3
0.17 μg/ft3
0.09 μg/ft3
0.10 μg/ft3
PM25
0.13 μg/ft3
0.12 μg/ft3
0.06 μg/ft3
0.07 μg/ft3
NO2
0.96 ppb
0.17 ppb
0.38 ppb
0.85 ppb
SO2
0.07 ppb
0.08 ppb
0.05 ppb
0.06 ppb
CO
0.15 ppb
0.11 ppb
0.09 ppb
0.09 ppb
O3
21.49 ppb
40.57 ppb
36.35 ppb
23.22 ppb