Κοντινές τοποθεσίες 
Shahumyan, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Gugark », Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Βανάντζορ, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Gandzak'ar, Αρμενία
Aleheri, Αρμενία
Arshaki, Αρμενία