Κοντινές τοποθεσίες 
Gugark », Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Shahumyan, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Βανάντζορ, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Κοντινά μέρη
K'och'inyan A., Αρμενία
Arshaki, Αρμενία
Tashtadzor, Αρμενία