Κοντινές τοποθεσίες 
Βαρνταμπλόρ, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Γκιουλαγκάρακ, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Αγαράκ, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Dzorageti, Αρμενία
Vardablur, Αρμενία
Moshti, Αρμενία