Κοντινές τοποθεσίες 
Οντσούν, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Alaverdi, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Dsegh, Περιφέρεια Λόρι, Αρμενία
Κοντινά μέρη
Odzuni Kot'ogh-Mahardzan, Αρμενία
Amoji P'os, Αρμενία
Ch'rrch'yrr, Αρμενία