आसपास के स्थान
ओदज़ुन, लोरी क्षेत्र, आर्मीनिया
येरेवान, लोरी क्षेत्र, आर्मीनिया
Dsegh, लोरी क्षेत्र, आर्मीनिया
निकटवर्ती स्थान
Odzuni Kot'ogh-Mahardzan, आर्मीनिया
Amoji P'os, आर्मीनिया
Ch'rrch'yrr, आर्मीनिया
मेट्रिक
सेल्सियस, किलोमीटर, किमी प्रति घंटा
इम्पीरियल
फारेनहाइट, मील, मील प्रति घंटा
समय
24 - घंटा समय