आसपास के स्थान
येरेवान, अरत प्रांत, आर्मीनिया
Sayat’- नोवा, अरत प्रांत, आर्मीनिया
आई, अरत प्रांत, आर्मीनिया
निकटवर्ती स्थान
Arevayin Zhamats'uyts', आर्मीनिया
Berk'i Arratut'yan, आर्मीनिया
T'adevosyan Ye., आर्मीनिया
मेट्रिक
सेल्सियस, किलोमीटर, किमी प्रति घंटा
इम्पीरियल
फारेनहाइट, मील, मील प्रति घंटा
समय
24 - घंटा समय